WCS ศูนย์บริการ ซ่อมปริ้นเตอร์ จำหน่ายอะไหล่ ครบวงจร
WCS ศูนย์บริการ ซ่อมปริ้นเตอร์ จำหน่ายอะไหล่ ครบวงจร

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

สินค้าของเรา

สินค้าของเรา

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

รายการ ตาราง

ต่อหน้า
 1. BUSH-M_HR R/L (SPP)

  รหัสสินค้า :028-0604-04912
  รุ่นที่รองรับ : ML-3051
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC61-01629&631A
  สถานะคลังสินค้า : 3 ชิ้น
 2. New
  BUSH-M_HR R/L [ELP] BUSH-M_HR R/L [ELP]

  BUSH-M_HR R/L [ELP]

  รหัสสินค้า :028-0604-04397
  รุ่นที่รองรับ : ML-3051
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC61-01629A,JC61-01631A
  สถานะคลังสินค้า : 7 ชิ้น
 3. Used
  Fuser assy [2nd] Fuser assy [2nd]

  Fuser assy [2nd]

  รหัสสินค้า :028-0603-02830
  รุ่นที่รองรับ : ML-3050
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC96-03965A
  สถานะคลังสินค้า : 1 ชิ้น
 4. Fuser assy [VAT]

  รหัสสินค้า :028-0603-04568
  รุ่นที่รองรับ : ML-3050
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC96-03965A,JC96-04389B
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 5. Used
  High Volt [2nd] High Volt [2nd]

  High Volt [2nd]

  รหัสสินค้า :028-0606-04249
  รุ่นที่รองรับ : ML-3471
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC44-00107A
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 6. Used
  Main gear [2nd] Main gear [2nd]

  Main gear [2nd]

  รหัสสินค้า :023-0609-03893
  รุ่นที่รองรับ : Phaser 3428
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 2 ชิ้น
 7. Used
  Mainboard with Network [2nd] Mainboard with Network [2nd]

  Mainboard with Network [2nd]

  รหัสสินค้า :023-0609-06340
  รุ่นที่รองรับ : Phaser 3428
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 8. Used
  Mainboard [2nd] Mainboard [2nd]

  Mainboard [2nd]

  รหัสสินค้า :023-0609-04954
  รุ่นที่รองรับ : Phaser 3428
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 9. New
  Pickup Roller Tray 2 [ELP] Pickup Roller Tray 2 [ELP]

  Pickup Roller Tray 2 [ELP]

  รหัสสินค้า :028-0603-06446
  รุ่นที่รองรับ : ML-3050
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC90-00932A
  สถานะคลังสินค้า : 55 ชิ้น
 10. New
  Pickup Roller Tray 2 [YBP-New] Pickup Roller Tray 2 [YBP-New]

  Pickup Roller Tray 2 [YBP-New]

  รหัสสินค้า :028-0603-07195
  รุ่นที่รองรับ : ML-3050
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC90-00932A
  สถานะคลังสินค้า : 1 ชิ้น
 11. Used
  Power Supply (TYPE3) [2nd] Power Supply (TYPE3) [2nd]

  Power Supply (TYPE3) [2nd]

  รหัสสินค้า :028-0606-04248
  รุ่นที่รองรับ : ML-3471
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : PSP-TYPE3-V2C
  สถานะคลังสินค้า : 2 ชิ้น
 12. Used
  Power supply [2nd] Power supply [2nd]

  Power supply [2nd]

  รหัสสินค้า :023-0609-03894
  รุ่นที่รองรับ : Phaser 3428
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 13. Pressure roller (ลูกยางรีดร้อน)

  รหัสสินค้า :028-0603-02848
  รุ่นที่รองรับ : ML-3050
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC66-01195A
  สถานะคลังสินค้า : 5 ชิ้น
 14. Used
  Printer Xerox Phaser 3428 [2nd] Printer Xerox Phaser 3428 [2nd]

  Printer Xerox Phaser 3428 [2nd]

  รหัสสินค้า :023-0609-05603
  รุ่นที่รองรับ : Phaser 3428
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 1 ชิ้น
 15. Used
  Scan Assy (UNIT-LSU) [2nd] Scan Assy (UNIT-LSU) [2nd]

  Scan Assy (UNIT-LSU) [2nd]

  รหัสสินค้า :028-0604-03371
  รุ่นที่รองรับ : ML-3051
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC59-00027A
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 16. Separation pad tray 2 [ORI]

  รหัสสินค้า :028-0160-04043
  รุ่นที่รองรับ : ML-1710
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 4 ชิ้น
 17. New
  Upper fuser roller (1211A) [LIP] Upper fuser roller (1211A) [LIP]

  Upper fuser roller (1211A) [LIP]

  รหัสสินค้า :028-0603-07018
  รุ่นที่รองรับ : ML-3050
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC66-01211A
  สถานะคลังสินค้า : 5 ชิ้น
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

รายการ ตาราง

ต่อหน้า
expand_less