WCS ศูนย์บริการ ซ่อมปริ้นเตอร์ จำหน่ายอะไหล่ ครบวงจร
WCS ศูนย์บริการ ซ่อมปริ้นเตอร์ จำหน่ายอะไหล่ ครบวงจร

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

สินค้าของเรา

สินค้าของเรา

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

รายการ ตาราง

ต่อหน้า
 1. Used
  ELA UNIT-FEED3X5 [2ND] ELA UNIT-FEED3X5 [2ND]

  ELA UNIT-FEED3X5 [2ND]

  รหัสสินค้า :028-0782-07989
  รุ่นที่รองรับ : ML-4551
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC96-03425A
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 2. Used
  Formatter board ( With Network) [2nd] Formatter board ( With Network) [2nd]

  Formatter board ( With Network) [2nd]

  รหัสสินค้า :028-0712-03783
  รุ่นที่รองรับ : ML-3561
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC92-01567A JC41-00271A
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 3. Fuser Assy 220v [VAT]

  รหัสสินค้า :028-0780-06195
  รุ่นที่รองรับ : ML-3560
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC96-03406B
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 4. Used
  Fuser assy [2nd] Fuser assy [2nd]

  Fuser assy [2nd]

  รหัสสินค้า :028-0782-04674
  รุ่นที่รองรับ : ML-4551
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC96-03957B
  สถานะคลังสินค้า : 7 ชิ้น
 5. New
  Gear Fuser RDCN OUT V [ELP] Gear Fuser RDCN OUT V [ELP]

  Gear Fuser RDCN OUT V [ELP]

  รหัสสินค้า :028-0712-07025
  รุ่นที่รองรับ : ML-3561
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC66-01155A
  สถานะคลังสินค้า : 2 ชิ้น
 6. New
  Pressure roller (ลูกยางรีดร้อน) [LIP] Pressure roller (ลูกยางรีดร้อน) [LIP]

  Pressure roller (ลูกยางรีดร้อน) [LIP]

  รหัสสินค้า :028-0782-06976
  รุ่นที่รองรับ : ML-4551
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC66-00931A
  สถานะคลังสินค้า : 1 ชิ้น
 7. Used
  Scan Assy [2nd] Scan Assy [2nd]

  Scan Assy [2nd]

  รหัสสินค้า :028-0712-05118
  รุ่นที่รองรับ : ML-3561
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 1 ชิ้น
 8. New
  Separation pad - Friction pad [ALP] Separation pad - Friction pad [ALP]
 9. Used
  Solenoid-Main [2nd] Solenoid-Main [2nd]

  Solenoid-Main [2nd]

  รหัสสินค้า :028-0782-06198
  รุ่นที่รองรับ : ML-4551
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC33-00012A
  สถานะคลังสินค้า : 1 ชิ้น
 10. Repair
  Solenoid-Main [Repair] Solenoid-Main [Repair]

  Solenoid-Main [Repair]

  รหัสสินค้า :028-0782-07152
  รุ่นที่รองรับ : ML-4551
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC33-00012A
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
  250 บาท
  ชำระเงินเมื่อสินค้าซ่อมเสร็จ

 11. New
  Upper Assy [ALP] Upper Assy [ALP]

  Upper Assy [ALP]

  รหัสสินค้า :028-0782-07930
  รุ่นที่รองรับ : ML-4551
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC96-03723A
  สถานะคลังสินค้า : 1 ชิ้น
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

รายการ ตาราง

ต่อหน้า
expand_less