WCS ศูนย์บริการ ซ่อมปริ้นเตอร์ จำหน่ายอะไหล่ ครบวงจร
WCS ศูนย์บริการ ซ่อมปริ้นเตอร์ จำหน่ายอะไหล่ ครบวงจร

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

สินค้าของเรา

สินค้าของเรา

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

รายการ ตาราง

ต่อหน้า
 1. Bearing sleeved roller

  รหัสสินค้า :010-0588-02797
  รุ่นที่รองรับ : T640
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : 99A1621
  สถานะคลังสินค้า : 5 ชิ้น
 2. Bearing,Heat roller

  รหัสสินค้า :010-0763-02738
  รุ่นที่รองรับ : T654
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : 99A0143
  สถานะคลังสินค้า : 9 ชิ้น
 3. Bushing,upper roller (R/L)

  รหัสสินค้า :010-0590-02737
  รุ่นที่รองรับ : T644
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : 99A0150
  สถานะคลังสินค้า : 22 ชิ้น
 4. New
  Delivery Roller Delivery Roller

  Delivery Roller

  รหัสสินค้า :010-0752-03585
  รุ่นที่รองรับ : T650
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : 99A2469
  สถานะคลังสินค้า : 14 ชิ้น
 5. Fuser assy

  รหัสสินค้า :010-0752-03452
  รุ่นที่รองรับ : T650
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 6 ชิ้น
 6. Fuser Cover

  รหัสสินค้า :010-0762-04329
  รุ่นที่รองรับ : T652
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 4 ชิ้น
 7. Lamp

  รหัสสินค้า :010-0762-04327
  รุ่นที่รองรับ : T652
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 3 ชิ้น
 8. Left and Right Sensor

  รหัสสินค้า :010-0762-04328
  รุ่นที่รองรับ : T652
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 3 ชิ้น
 9. Pressure roller (ลูกยางรีดร้อน Backup roll)

  รหัสสินค้า :010-0589-02739
  รุ่นที่รองรับ : T642
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : 99A2470, 99A0158
  สถานะคลังสินค้า : 119 ชิ้น
 10. Spring Detack Housing Asm

  รหัสสินค้า :010-0589-04433
  รุ่นที่รองรับ : T642
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : SPR-T630-DHA
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 11. Upper fuser roller ( Hot Roll)

  รหัสสินค้า :010-0588-02794
  รุ่นที่รองรับ : T640
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : 99A2036 - 0120714
  สถานะคลังสินค้า : 121 ชิ้น
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

รายการ ตาราง

ต่อหน้า
expand_less