ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า
ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

สินค้าของเรา

สินค้าของเรา

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

รายการ ตาราง

ต่อหน้า
 1. Used
  ADF Hinge Assembly (ขาล็อคฝาสแกน) [2nd] ADF Hinge Assembly (ขาล็อคฝาสแกน) [2nd]

  ADF Hinge Assembly (ขาล็อคฝาสแกน) [2nd]

  รหัสสินค้า :028-1100-09316
  รุ่นที่รองรับ : SL-M4070
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 1 ชิ้น
 2. New
  ADF Hinge Assembly (ขาล็อคฝาสแกน) [ALP] ADF Hinge Assembly (ขาล็อคฝาสแกน) [ALP]

  ADF Hinge Assembly (ขาล็อคฝาสแกน) [ALP]

  รหัสสินค้า :028-0834-06984
  รุ่นที่รองรับ : SCX-4824
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC97-03220A,JC97-02779A,JC97-01707A
  สถานะคลังสินค้า : 8 ชิ้น
 3. New
  ADF Pickup - MEA UNIT [ORI] ADF Pickup - MEA UNIT [ORI]

  ADF Pickup - MEA UNIT [ORI]

  รหัสสินค้า :028-1039-05711
  รุ่นที่รองรับ : CLX-6250
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC97-03070A
  สถานะคลังสินค้า : 3 ชิ้น
 4. New
  Bushing Upper Roller [YBQ-New] Bushing Upper Roller [YBQ-New]

  Bushing Upper Roller [YBQ-New]

  รหัสสินค้า :028-0606-07366
  รุ่นที่รองรับ : ML-3471
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC61-01958A
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 5. New
  Gear - Hub Clutch [ORI] Gear - Hub Clutch [ORI]
 6. New
  Gear Hub Clutch [ALP-New] Gear Hub Clutch [ALP-New]
 7. Used
  Motor BLDC Motor BLDC

  Motor BLDC

  รหัสสินค้า :028-0836-09263
  รุ่นที่รองรับ : SCX-4828
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC31-00090A
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 8. New
  Pickup Roller Rubber [ALP] Pickup Roller Rubber [ALP]

  Pickup Roller Rubber [ALP]

  รหัสสินค้า :028-0531-08397
  รุ่นที่รองรับ : SCX-4521
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC97-02203A JC97-03070A
  สถานะคลังสินค้า : 2 ชิ้น
 9. New
  Pickup Roller Tray 2 [ELP] Pickup Roller Tray 2 [ELP]

  Pickup Roller Tray 2 [ELP]

  รหัสสินค้า :028-0603-06446
  รุ่นที่รองรับ : ML-3050
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC90-00932A
  สถานะคลังสินค้า : 48 ชิ้น
 10. New
  Pickup Roller [ALP] Pickup Roller [ALP]

  Pickup Roller [ALP]

  รหัสสินค้า :028-1156-08265
  รุ่นที่รองรับ : SCX-5330
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC97-01926A
  สถานะคลังสินค้า : 7 ชิ้น
 11. New
  Pickup Roller [ELP] Pickup Roller [ELP]

  Pickup Roller [ELP]

  รหัสสินค้า :028-0515-06442
  รุ่นที่รองรับ : ML-2252
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC97-01926A , JC97-02034A , JC97-03062A
  สถานะคลังสินค้า : 9 ชิ้น
 12. New
  Pressure roller (ลูกยางรีดร้อน) (Big) [ELP] Pressure roller (ลูกยางรีดร้อน) (Big) [ELP]

  Pressure roller (ลูกยางรีดร้อน) (Big) [ELP]

  รหัสสินค้า :028-0605-07201
  รุ่นที่รองรับ : ML-3470
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC66-01079A
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 13. New
  Pressure roller (ลูกยางรีดร้อน) (Small) [ELP] Pressure roller (ลูกยางรีดร้อน) (Small) [ELP]

  Pressure roller (ลูกยางรีดร้อน) (Small) [ELP]

  รหัสสินค้า :028-0605-07202
  รุ่นที่รองรับ : ML-3470
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC66-01079A
  สถานะคลังสินค้า : 3 ชิ้น
 14. New
  Pressure roller (ลูกยางรีดร้อน) (Small) [LIP-New] Pressure roller (ลูกยางรีดร้อน) (Small) [LIP-New]

  Pressure roller (ลูกยางรีดร้อน) (Small) [LIP-New]

  รหัสสินค้า :028-0606-04385
  รุ่นที่รองรับ : ML-3471
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC66-01079A
  สถานะคลังสินค้า : 1 ชิ้น
 15. New
  Pressure roller (ลูกยางรีดร้อน) (Small) [LIP] Pressure roller (ลูกยางรีดร้อน) (Small) [LIP]

  Pressure roller (ลูกยางรีดร้อน) (Small) [LIP]

  รหัสสินค้า :028-0606-07032
  รุ่นที่รองรับ : ML-3471
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC66-01079A
  สถานะคลังสินค้า : 10 ชิ้น
 16. Used
  Scan Assy (UNIT-LSU) [2nd] Scan Assy (UNIT-LSU) [2nd]

  Scan Assy (UNIT-LSU) [2nd]

  รหัสสินค้า :028-0604-03371
  รุ่นที่รองรับ : ML-3051
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC59-00027A
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 17. New
  Separation pad - Friction pad [ALP] Separation pad - Friction pad [ALP]
 18. New
  Sponge-Roller Pickup Tray 1 [ORI] Sponge-Roller Pickup Tray 1 [ORI]

  Sponge-Roller Pickup Tray 1 [ORI]

  รหัสสินค้า :028-0603-04137
  รุ่นที่รองรับ : ML-3050
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC73-00194A
  สถานะคลังสินค้า : 4 ชิ้น
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

รายการ ตาราง

ต่อหน้า
expand_less