ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า
ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

แจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า

No.
วันที่
ผู้รับ
สถานะการส่งสินค้า
เลขที่การส่งสินค้า
35988
18/09/2563พี อาร์ โปรเซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29936
35987
18/09/2563พีเอสบี ดอทคอม (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งEpson LQ-2190 S/N MK5Y001314 (ไม่ซ่อม)
35986
17/09/2563เอเค โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด (ส่งสินค้า)รอผลการจัดส่ง
35985
17/09/2563เมธานนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29927
35984
17/09/2563เลเซอร์แอนด์อิ้งค์ (สำนักงานใหญ่)EMSEX610217391TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29920
35983
17/09/2563ไอ.ที.ซี.คอมพิวเตอร์กำแพงเพชร(1999) สำนักงานใหญ่EMSEX610217312TH INV.29922
35982
17/09/2563หสม.บ้านใบไม้คอมพิวเตอร์ (ส่งสินค้า)EMSEX610217326TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29918 INV.29923
35981
17/09/2563เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSEX610217357TH INV.29917
35980
17/09/2563 มาสเตอร์ สไตล์ จำกัดEMSEX610217388TH INV.29916
35979
17/09/2563ไอ.ดี. ซัพพลายส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)จดหมายRX299175629TH **ฝ่ายบัญชี ใบเสร็จรับเงิน **
35978
17/09/2563มิลเลนเนี่ยม ซัพพอร์ต จำกัด สำนักงานใหญ่EMSEX610217330TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29913
35977
17/09/2563มุ่งมั่น โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSEX610217365TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29909
35976
17/09/2563คลีนิคปริ้นเตอร์ ระยอง โดย น.ส.อลิษา อนันต์บุตร (สำนักงานใหญ่)EMSEX610217374TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29908
35974
17/09/2563สยามตรัง ไอที แอนด์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)EMSEX610217343TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29907
35973
16/09/2563เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) อาคารศูนย์บริการและจัดส่งจดหมายRX299175385TH INV.29067
35972
16/09/2563ที พี คอม (สำนักงานใหญ่)EMSEX610216453TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29904
35971
16/09/2563พีพีแอนด์พี เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)EMSEX610216467TH INV.29903
35970
16/09/2563โปรพริ้นเตอร์ แคร์ (สำนักงานใหญ่)EMSEX610216498TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29902
35969
16/09/2563โปรเทค ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)EMSEX610216484TH
35968
16/09/2563ตึกเจริญคอมพ์ เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSEX610216475TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29899
35967
15/09/2563เอส เอส แอนด์ เค (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSEX610212071TH INV.29893
35966
15/09/2563นิรันดร์ดอทคอม 2017 (สำนักงานใหญ่)EMSEX610212085TH INV.29888
35965
15/09/2563ระยองพริ้นเตอร์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)จดหมายRX299176862TH ใบส่งสินค้าเลขที่ 29887**ฝ่ายบัญชี ใบเสร็จรับเงินค่ะ
35964
15/09/2563บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSEX610212068TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29886
35963
15/09/2563พี อาร์ โปรเซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)EMSEX610212054TH
35962
15/09/2563มามาโฮมมาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSEX610212111TH INV.29884
35960
15/09/2563สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด (สถานที่ส่งสินค้า)NTC1200901008197
35959
15/09/2563สไมล์ ปริ้น โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด (สถานที่ส่งของ)NTC1200901008201 RP 29101
35958
15/09/2563พีเอสบี ดอทคอม (สำนักงานใหญ่)EMSEX610212037TH ตามใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 12501
35957
15/09/2563สหกรณ์การเกษตรมหาราช จำกัดEMSEX610212045TH INV.29880
35956
15/09/2563อภิชาติ ยงยุทธ (ส่งสินค้า)EMSEX610212108TH
35955
15/09/2563ไอ.ที.เฮ้าส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)NTC1200901008198 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29879
35954
15/09/2563เอเค โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด (ส่งสินค้า)EMSEX610212125TH Rp 29098
35953
14/09/2563ระยองพริ้นเตอร์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)EMSEX610205478TH ใบแจ้งหนี้เลขที่.12497
35952
14/09/2563โฮม ไอที จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งบิลใบเสร็จ 29087-29092
35951
12/09/2563ดีอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSEX610210892TH INV.29886
35950
12/09/2563เฟรนด์ ไอที เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)EMSEX610210875TH INV.29864
35949
12/09/2563เจ๊นุช (สถานที่ส่งสินค้า)EMSEX610210889TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29865
35948
12/09/2563โฮม ไอที เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)จดหมายRX299173897TH **ฝ่ายบัญชี ใบเสร็จรับเงิน **
35947
12/09/2563แอคคอสท์เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่EMSEX610210861TH ตามใบส่งสินค้า เลขที่ 12491-12494
35946
12/09/2563แน็บคอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)จดหมายRX299173906TH INV.29832,29831
35945
12/09/2563ทรีพลัส ฟอร์ม แอนด์ ไอที จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29859
35944
12/09/2563อุบลไอทีคอม จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSEX610210858TH INV.29858
35943
12/09/2563ทรีพลัส ฟอร์ม แอนด์ ไอที จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSEX610210844TH
35942
11/09/2563นิรันดร์ดอทคอม 2017 (สำนักงานใหญ่)EMSEX610210654TH INV.29854
35941
11/09/2563โตโยต้า นครศรีธรรมราช จำกัดEMSEX610210606TH
35940
11/09/2563ทรีพลัส ฟอร์ม แอนด์ ไอที จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSEX610210610TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29853
35939
11/09/2563พีพีแอนด์พี เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)EMSEX610210645TH INV.29852
35938
11/09/2563อภิชาติ ยงยุทธ (ส่งสินค้า)EMSEX610210597TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29848
35937
11/09/2563นิธิเกษม เทเลคอม จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSEX610210570TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29842
35936
11/09/2563ศุภชัย ธรรมวงศ์จดหมายRX299173755TH บิลเงินสด
35935
11/09/2563ซิกแนล อินโฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSEX610210583TH INV.29844
35934
11/09/2563ไอที คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ เซลล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSEX610210623TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29841
35933
11/09/2563ไอที พรีเมียม เอ็กซ์เพรส จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSEX610210637TH INV.29840
35932
10/09/2563ทรงเดช ราษกลEMSEX610203931TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29836
35931
10/09/2563แอดวานซ์ เทคโน เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)จดหมายRX299169291TH คืนอะไหล่เสีย
35930
10/09/2563ซอฟต์แวร์วัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)จดหมายRX299169331TH บิลใบเสร็จ 29050
35929
10/09/2563เลิศชัยโอเอ (สำนักงานใหญ่)EMSEX610204000TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29830
35928
10/09/2563ซีเอพี แมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)จดหมายRX299169345TH
35927
10/09/2563เบตง เพื่อน ไอ ที (สำนักงานใหญ่)EMSEX610203959TH
35926
10/09/2563เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSEX610203962TH INV.29828
35925
10/09/2563คุณประเสริฐ มักได้EMSEX610203980TH
35924
10/09/2563ศุภชัย ธรรมวงศ์NTC1200901005208
35923
09/09/2563ศุภชัย ธรรมวงศ์NTC1200901005207
35922
10/09/2563เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSEX610203891TH INV.29824
35921
10/09/2563คอมพิวเตอร์แคร์ (สำนักงานใหญ่)EMSEX610203945TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29821
35920
10/09/2563เจ.เอ็น.เอ็น.คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)NTC1200901005205 ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้12486
35919
09/09/2563พี อาร์ โปรเซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)EMSEX610209673TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29820
35918
09/09/2563พิมพ์ครุภัณฑ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSEX610209656TH INV.29819
35917
09/09/2563เบสท์ เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSEX610209687TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29817
35916
10/09/2563เคเอ็นเอส ซิสเตมส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSEX610203993TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29813
35915
09/09/2563ภูเก็ตสีวลี จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSEX610209660TH INV.29814
35914
09/09/2563ยศศักดิ์ น้อยประสิทธิ์EMSEX610209642TH
35913
08/09/2563ดับเบิ้ลคลิ๊ก คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)EMSEX610208845TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29805
35912
08/09/2563ดีดีคอมเซอร์วิส สำนักงานใหญ่EMSEX610208806TH คำสั่งซื้อเลขที่ #100002165 INV.29804
35911
08/09/2563พรชัย คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSEX610208797TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29803
35910
08/09/2563ไอบอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)จดหมายRX244353038TH
35909
08/09/2563ชุดาภาเครื่องเขียนแอนด์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)KERRYKMIN000116125 คำสั่งซื้อเลขที่ #100002164 INV.29800
35908
08/09/2563บ้านฟ้าก๊อปปี้ (สงกรานต์ อุดมา)EMSEX610208766TH
35907
08/09/2563พี อาร์ โปรเซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)EMSEX610208837TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 29798
Update 18/09/2563 10:15

expand_less