WCS ศูนย์บริการ ซ่อมปริ้นเตอร์ จำหน่ายอะไหล่ ครบวงจร
WCS ศูนย์บริการ ซ่อมปริ้นเตอร์ จำหน่ายอะไหล่ ครบวงจร

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

สินค้าของเรา

สินค้าของเรา

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

รายการ ตาราง

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
 1. New
  Bushing Pressure [ORI] Bushing Pressure [ORI]

  Bushing Pressure [ORI]

  รหัสสินค้า :028-0378-03237
  รุ่นที่รองรับ : ML-2250
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC66-10901A
  สถานะคลังสินค้า : 8 ชิ้น
 2. Bushing, heat roller (R/L OEM)

  รหัสสินค้า :028-0378-02678
  รุ่นที่รองรับ : ML-2250
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC61-00887A,JC61-00888A
  สถานะคลังสินค้า : 17 ชิ้น
 3. New
  Bushing, heat roller Left Bushing, heat roller Left

  Bushing, heat roller Left

  รหัสสินค้า :028-0378-03257
  รุ่นที่รองรับ : ML-2250
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC61-00888A
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 4. New
  Bushing, heat roller Right Bushing, heat roller Right

  Bushing, heat roller Right

  รหัสสินค้า :028-0508-03241
  รุ่นที่รองรับ : ML-2570
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC61-00887A
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 5. Used
  Formatter Board (With Network) [2nd] Formatter Board (With Network) [2nd]

  Formatter Board (With Network) [2nd]

  รหัสสินค้า :028-0514-03644
  รุ่นที่รองรับ : ML-2251
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 6. Used
  Fuser assy [2nd] Fuser assy [2nd]

  Fuser assy [2nd]

  รหัสสินค้า :028-0378-02728
  รุ่นที่รองรับ : ML-2250
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC96-03106B
  สถานะคลังสินค้า : 4 ชิ้น
 7. New
  Lamp [New] Lamp [New]

  Lamp [New]

  รหัสสินค้า :028-0534-03288
  รุ่นที่รองรับ : SCX-4720
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : 4713-001183
  สถานะคลังสินค้า : 6 ชิ้น
 8. Used
  Main Gear [2nd] Main Gear [2nd]

  Main Gear [2nd]

  รหัสสินค้า :028-0514-04396
  รุ่นที่รองรับ : ML-2251
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 9. Used
  Network Card [2nd] Network Card [2nd]

  Network Card [2nd]

  รหัสสินค้า :028-0514-04612
  รุ่นที่รองรับ : ML-2251
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 13 ชิ้น
 10. New
  Pickup Roller [ALP] Pickup Roller [ALP]

  Pickup Roller [ALP]

  รหัสสินค้า :028-1156-08265
  รุ่นที่รองรับ : SCX-5330
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC97-01926A
  สถานะคลังสินค้า : 8 ชิ้น
 11. Update
  New
  Pickup Roller [ELP] Pickup Roller [ELP]

  Pickup Roller [ELP]

  รหัสสินค้า :028-0515-06442
  รุ่นที่รองรับ : ML-2252
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC97-01926A , JC97-02034A , JC97-03062A
  สถานะคลังสินค้า : 10 ชิ้น
 12. New
  Pickup Roller [ORI] Pickup Roller [ORI]

  Pickup Roller [ORI]

  รหัสสินค้า :028-0378-03233
  รุ่นที่รองรับ : ML-2250
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC97-03062A
  สถานะคลังสินค้า : 1 ชิ้น
 13. Used
  Power supply (220v) [2nd] Power supply (220v) [2nd]

  Power supply (220v) [2nd]

  รหัสสินค้า :028-0378-03216
  รุ่นที่รองรับ : ML-2250
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 14. New
  Pressure roller (ลูกยางรีดร้อน) [LIP] Pressure roller (ลูกยางรีดร้อน) [LIP]

  Pressure roller (ลูกยางรีดร้อน) [LIP]

  รหัสสินค้า :028-0378-06807
  รุ่นที่รองรับ : ML-2250
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC66-00600A/LPR-ML2250
  สถานะคลังสินค้า : 8 ชิ้น
 15. Used
  Scan Assy [2nd] Scan Assy [2nd]

  Scan Assy [2nd]

  รหัสสินค้า :028-0378-03095
  รุ่นที่รองรับ : ML-2250
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC59-00018B
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 16. New
  Separation pad - Friction pad [ALP] Separation pad - Friction pad [ALP]
 17. New
  Separation pad tray 2 [ORI] Separation pad tray 2 [ORI]

  Separation pad tray 2 [ORI]

  รหัสสินค้า :028-0378-03721
  รุ่นที่รองรับ : ML-2250
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC97-01931A
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 18. New
  Sponge-Roller Pickup Tray 1 [ORI] Sponge-Roller Pickup Tray 1 [ORI]

  Sponge-Roller Pickup Tray 1 [ORI]

  รหัสสินค้า :028-0603-04137
  รุ่นที่รองรับ : ML-3050
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC73-00194A
  สถานะคลังสินค้า : 4 ชิ้น
 19. New
  Sponge-Roller Pickup Tray 2 [ORI] Sponge-Roller Pickup Tray 2 [ORI]

  Sponge-Roller Pickup Tray 2 [ORI]

  รหัสสินค้า :028-0378-03235
  รุ่นที่รองรับ : ML-2250
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC72-01231A
  สถานะคลังสินค้า : 6 ชิ้น
 20. Thermostat (import)

  รหัสสินค้า :028-0378-04229
  รุ่นที่รองรับ : ML-2250
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC47-00005A
  สถานะคลังสินค้า : 24 ชิ้น
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

รายการ ตาราง

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
expand_less