ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า
ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

สินค้าของเรา

สินค้าของเรา

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

รายการ ตาราง

ต่อหน้า
 1. New
  Bushing Pressure [ORI] Bushing Pressure [ORI]

  Bushing Pressure [ORI]

  รหัสสินค้า :028-0378-03237
  รุ่นที่รองรับ : ML-2250
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC66-10901A
  สถานะคลังสินค้า : 8 ชิ้น
 2. New
  Bushing, heat roller Left Bushing, heat roller Left

  Bushing, heat roller Left

  รหัสสินค้า :028-0378-03257
  รุ่นที่รองรับ : ML-2250
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC61-00888A
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 3. New
  Lamp [New] Lamp [New]

  Lamp [New]

  รหัสสินค้า :028-0534-03288
  รุ่นที่รองรับ : SCX-4720
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : 4713-001183
  สถานะคลังสินค้า : 6 ชิ้น
 4. New
  Pickup Roller [ALP] Pickup Roller [ALP]

  Pickup Roller [ALP]

  รหัสสินค้า :028-1156-08265
  รุ่นที่รองรับ : SCX-5330
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC97-01926A
  สถานะคลังสินค้า : 7 ชิ้น
 5. New
  Pickup Roller [ELP] Pickup Roller [ELP]

  Pickup Roller [ELP]

  รหัสสินค้า :028-0515-06442
  รุ่นที่รองรับ : ML-2252
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC97-01926A , JC97-02034A , JC97-03062A
  สถานะคลังสินค้า : 9 ชิ้น
 6. New
  Pickup Roller [LIP-New] Pickup Roller [LIP-New]

  Pickup Roller [LIP-New]

  รหัสสินค้า :028-0515-04340
  รุ่นที่รองรับ : ML-2252
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC97-01926A , JC97-02034A , JC97-03062A
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 7. New
  Pickup Roller [SPP-New] Pickup Roller [SPP-New]

  Pickup Roller [SPP-New]

  รหัสสินค้า :028-0515-05441
  รุ่นที่รองรับ : ML-2252
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC97-01926A , JC97-02034A
  สถานะคลังสินค้า : 25 ชิ้น
 8. New
  Pressure roller (ลูกยางรีดร้อน) [LIP] Pressure roller (ลูกยางรีดร้อน) [LIP]

  Pressure roller (ลูกยางรีดร้อน) [LIP]

  รหัสสินค้า :028-0378-06807
  รุ่นที่รองรับ : ML-2250
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC66-00600A/LPR-ML2250
  สถานะคลังสินค้า : 5 ชิ้น
 9. Used
  Scan Assy [2nd] Scan Assy [2nd]

  Scan Assy [2nd]

  รหัสสินค้า :028-0378-03095
  รุ่นที่รองรับ : ML-2250
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC59-00018B
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 10. New
  Separation pad - Friction pad [ALP] Separation pad - Friction pad [ALP]
 11. New
  Sponge-Roller Pickup Tray 1 [ORI] Sponge-Roller Pickup Tray 1 [ORI]

  Sponge-Roller Pickup Tray 1 [ORI]

  รหัสสินค้า :028-0603-04137
  รุ่นที่รองรับ : ML-3050
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC73-00194A
  สถานะคลังสินค้า : 4 ชิ้น
 12. New
  Sponge-Roller Pickup Tray 2 [ORI] Sponge-Roller Pickup Tray 2 [ORI]

  Sponge-Roller Pickup Tray 2 [ORI]

  รหัสสินค้า :028-0378-03235
  รุ่นที่รองรับ : ML-2250
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC72-01231A
  สถานะคลังสินค้า : 4 ชิ้น
 13. New
  Thermistor-NTC [ELP] Thermistor-NTC [ELP]

  Thermistor-NTC [ELP]

  รหัสสินค้า :028-0378-03258
  รุ่นที่รองรับ : ML-2250
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : 1404-001298
  สถานะคลังสินค้า : 10 ชิ้น
 14. Thermostat (import)

  รหัสสินค้า :028-0378-04229
  รุ่นที่รองรับ : ML-2250
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC47-00005A
  สถานะคลังสินค้า : 24 ชิ้น
 15. New
  Transfer roller Transfer roller

  Transfer roller

  รหัสสินค้า :028-0378-02473
  รุ่นที่รองรับ : ML-2250
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC97-01917A
  สถานะคลังสินค้า : 4 ชิ้น
 16. New
  Upper fuser roller [LIP] Upper fuser roller [LIP]

  Upper fuser roller [LIP]

  รหัสสินค้า :028-0378-02472
  รุ่นที่รองรับ : ML-2250
  รหัสผู้ผลิต/รหัสอะไหล่ : JC66-00729A
  สถานะคลังสินค้า : 8 ชิ้น
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

รายการ ตาราง

ต่อหน้า
expand_less